Javna nabava

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

sukladno članaku 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

Obavijest sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16): KOMUNALAC d.o.o. Biograd na Moru, u svojstvu sektorskog naručitelja, objavljuje da sukladno Zakonu o javnoj nabavi ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

  • PODUZETNIČKI INKUBATOR BIOGRAD NA MORU d.o.o., Trg Kralja Tomislava 5, Biograd na Moru, OIB: 31169062945
  • MERITUM PLUS  j.d.o.o., Don Kaže Perkovića 2A, HR-23210 Biograd na Moru, OIB: 24005699991

U postupku javne nabave usluga male vrijednosti za predmet nabave „Izrada studijske dokumentacije i aplikacije za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pašman-Tkon za sufinanciranje iz EU fondova“, KOMUNALAC d.o.o. Biograd na Moru ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

·        PODUZETNIČKI INKUBATOR BIOGRAD NA MORU d.o.o., Trg Kralja Tomislava 5, Biograd na Moru, OIB: 31169062945

·        BRUNA NOVA, obrt za morski ribolov, vl. Bruna Vojvodić, Tkon, Ulica Sv. Tome 9, OIB: 27584824628, MBO: 97764604