Javna nabava

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

sukladno članaku 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

Obavijest sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16): KOMUNALAC d.o.o. Biograd na Moru, u svojstvu sektorskog naručitelja, objavljuje da sukladno Zakonu o javnoj nabavi ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

  • PODUZETNIČKI INKUBATOR BIOGRAD NA MORU d.o.o., Trg Kralja Tomislava 5, Biograd na Moru, OIB: 31169062945