Kontakt

Komunalac d.o.o.
Kralja Petra Svačića 28
23210 Biograd na Moru
P.P. 51
OIB: 79399174783

E-mail: info@komunalac.com

Telefon: 023/383-510
Fax: 023/383-141