Prijava kvara

Naziv ili oznaka potrošača:

Šifra korisnika:
Šifra mjesta potrošnje:

Kontakt telefon:

Kvar se odnosi na:

Mjesto kvara:

Čestica zemlje:

Tip kvara:

Da li je prijava kvara hitna?
Da, hitno je!Ne, prijava je regularna